INFORMACJA DLA ABSOLWENtów-odbiór zaświadczeń z egzaminu !

31 lipca zapraszamy wszystkich absolwentów po odbiór zaświadczeń z egzaminu w sekretariacie szkoły. Odbiór odbędzie się według następującego harmonogramu:

Klasa 8A – nazwiska od litery A do K  –  9:00-10:00

Klasa 8A – nazwiska od litery L do Ż   –  10:00-11:00

Klasa 8B – nazwiska od litery A do R  – 11:00-12:00

Klasa 8B – nazwiska od litery S do Ż  –  12:00-13:00

WAŻNE !

  1. Wraz z zaświadczeniem Absolwent otrzymuje dwie jego kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.                                         
  2. Zaświadczenie może odebrać uczeń lub jego rodzic.   
  3. Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Należy mieć założoną maseczkę oraz własny długopis do poświadczenia odbioru.