Zielonogórski Program Wyrównywania Szans

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.                                                                                                                     

Okres realizacji  :luty-czerwiec 2020                                                           

Skrócony opis projektu

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na okres luty-czerwiec 2020 roku realizowany w Szkole Podstawowej nr 17 w Zielonej Górze ma za zadanie wspieranie uczniów mających trudności w nauce i rozwijanie ich sprawności umysłowych oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań. Poprzez działania w ramach projektu mamy również zamiar podnieść efektywność kształcenia i wychowania. Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców. Planowane działania to kształcenie umiejętności kluczowych i rozwój uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i wychowaniu. Duży nacisk planujemy kłaść na indywidualizację pracy z dzieckiem. Mamy zamiar udzielać pomocy o charakterze edukacyjnym w formie zajęć rewalidacyjnych, edukacyjno- terapeutycznych oraz zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów. Odbiorcami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 im. gen. Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze w wieku 7-15 lat (klasy I-VIII) W ciągu tygodnia będzie realizowanych 7 godzin zajęć. Przewiduje się następujące formy promocji realizowanych działań w ramach programu:

1.Upowszechnianie działań na szkolnej stronie www.

2.Upowszechnianie działań poprzez prezentacje dla uczniów oraz rodziców w trakcie spotkań z rodzicami.

3.Wystawy prac wytworzonych w ramach zajęć.

Godziny i miejsce realizacji zajęć:                        Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne                              *poniedziałek, 12.45-13.30                                                                    sala 13a-Ilona Puchowicz

 *środa, 13.30-14.25                                                                                    sala 1a -Marta Kluska   

   Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne

 • wtorek, 7.10-7.55
 • sala27-Agnieszka Spiak                                                                   
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • wtorek, 8.00-8.45                                                                                             sala 35   Marta Brol                                                                             
 • Zajęcia z języka polskiego
 • wtorek, 14.35-15.20                                                                         świetlica    Anna Imiołczyk
 • Zajęcia matematyczno-komputerowe
 • środa, 15. 30-16.15                                                                               sala 18      Halina Konieczna                                                       
 • Zajęcia indywidualne z matematyki
 • poniedziałek, 13.40-15.24                                                              sala 36 a      Anna Drapikowska
 
 1. Cele programu

 2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

 3. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów z utrudnieniami rozwojowymi i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 1. Kształcenie umiejętności kluczowych.

 2. Rozwój zainteresowań.

 3. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.

 4. Kształtowanie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

 5. Zakładane rezultaty projektu

Poprzez działania w ramach projektu mamy zamiar:

 1. Podnieść poziom umiejętności i wiedzy uczniów.

 2. Rozwinąć mocne strony uczniów po to, aby uzyskiwali sukcesy w dalszej edukacji.

 3. Ukształtować wszechstronny rozwój umysłowy, psychiczny i społeczny dziecka.

 4. Usprawnić zaburzone funkcje psychomotoryczne, rozwijać logiczne myślenie.

 5. Zagospodarować czas wolny uczniów.

Projekt pozwoli na kształtowanie wizerunku szkoły poprzez pogłębienie umiejętności i wiedzy uczniów oraz rozwijanie ich umiejętności, przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych.

Obsługa administracyjna

Monika Wolska (główny księgowy)