Wsparcie dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 –  (do 18 r .ż .) potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony.
Konsultanci wspierają, wyjaśniają i pomagają dzieciom i młodzieży w ich codziennych problemach. Jest to bezpłatny i anonimowy numer telefonu, dostępny ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych, dostępny całodobowo 7 dni w tygodniu.
Dzieci i młodzież uzyskają wsparcie również korzystając ze strony
online: 116111.pl