Dokumenty szkolne , Regulaminy

 

WNIOSEK O WYDANIE OPINII O UCZNIU

https://drive.google.com/file/d/1fUxBeGhk0NKZgC51gntFJX-vDGkO3iIu/view?usp=sharing

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZIELONEJ GÓRZE 2022/2023

https://drive.google.com/file/d/1GGB4N8alP3yJyKjjt0C3Ffz_jtqTdhAZ/view?usp=share_link

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

https://drive.google.com/file/d/1laoNG3vNmRom_MVrU3DvPEJELqGHrUFV/view?usp=sharing

SYSTEM ZASAD ZACHOWANIA I KONSEKWENCJI ICH NIEPRZESTRZEGANIA

https://docs.google.com/document/d/1v_r0QEV4dsysA25gPEXzJ8zISXM0bJhH/edit?usp=share_link&ouid=112795788401343180103&rtpof=true&sd=true

 

REGULAMIN WYCIECZEK W SP 17

https://drive.google.com/file/d/1aYjtm_jOYivsYiQw1_pmELAomnBNJUr7/view?usp=sharing

REGULAMIN PRZYZNAWANIA SZKOLNYCH ODZNACZEŃ ABSOLWENTOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17

https://drive.google.com/file/d/181b4O4jsYqW6btXWw7D2j503WUWz2eu8/view?usp=sharing

REGULAMIN SZATNI GIMNASTYCZNEJ

https://drive.google.com/file/d/1CTswgsqJ8uol2DUU5qiBruHKeYiDqige/view?usp=sharing

Regulamin wypożyczania i udostępniana podręczników i ćwiczeń (materiałów edukacyjnych) uczniom w Szkole Podstawowej nr 17 w Zielonej Górze – 2022/2023

https://drive.google.com/file/d/12HvgfqsbBJdeSjaOhJfwIlraooCGmWN9/view?usp=sharing

REGULAMIN prowadzenia dziennika elektronicznego
w Zespole Edukacyjnym nr 2
Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Górze

https://drive.google.com/file/d/1zs67qgJWgJRB1isFyUVYEqm7-Q5DY4aP/view?usp=sharing

Regulamin szatni SP 17

https://drive.google.com/file/d/1oheFr-K7KAIiESPPiLvkcxWBAqIDZFZ2/view?usp=sharing

Regulamin sali gimnastycznej

https://drive.google.com/file/d/1hdRvsQD7wslJ1cix_kpOeNNiZhtTuHFO/view?usp=sharing

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY                                            Szkoły Podstawowej nr 17

https://drive.google.com/file/d/1C1q9oaILoyONZe1UK3UsM92VMr3uNE9C/view?usp=sharing

Regulamin organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w Zespole Edukacyjnym nr 2 w Zielonej Górze

https://drive.google.com/file/d/1CtIbSynVjwABDpnUWi6ZCGXNxGh5qJIo/view?usp=sharing

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W ZIELONEJ GÓRZE

https://drive.google.com/file/d/14Fdidbtdwe78BQTk3DjBC9ulg9zxJXDb/view?usp=sharing