Dokumenty szkolne , Regulaminy

WNIOSEK O WYDANIE OPINII O UCZNIU

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZIELONEJ GÓRZE 2023/2024

STATUT 2022

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

SYSTEM ZASAD ZACHOWANIA I KONSEKWENCJI ICH NIEPRZESTRZEGANIA ( 31.08.23)

REGULAMIN WYCIECZEK W SP 17

REGULAMIN PRZYZNAWANIA SZKOLNYCH ODZNACZEŃ ABSOLWENTOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17

REGULAMIN SZATNI GIMNASTYCZNEJ

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA
i udostępniana podręczników i ćwiczeń (materiałów edukacyjnych) uczniom w Szkole Podstawowej nr 17
w Zielonej Górze - 2022/2023

REGULAMIN prowadzenia dziennika elektronicznego
w Zespole Edukacyjnym nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17
Zielonej Górze

REGULAMIN SZATNI SP 17

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY
Szkoły Podstawowej nr 17

REGULAMIN organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Zespole Edukacyjnym nr 2 w Zielonej Górze

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W ZIELONEJ GÓRZE

OŚWIADCZENIE - udostępnianie prac uczniów
Scroll to Top