Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 w roku szkolnym 2020/2021

II PÓŁROCZE

 

MIESIĄC

DATA

UWAGI

 

marzec

01.03.2021r.

godz.16.30

02.03.2021r.

godz.16.30

Zbiorowe spotkania rodziców klas
 I-IV.               

Zbiorowe spotkania dla rodziców klas V-VIII. 

        

kwiecień

 

12.04.2021r.

godz.16.30

13.04.2021r.

godz.16.30

Indywidualne spotkania rodziców klas
 I-IV.               

Indywidualne spotkania dla rodziców klas V-VIII. 

 

 

maj

10.05.2021r.

godz.16.30

11.05.2021r.

godz.16.30

Zbiorowe spotkania rodziców klas I-IV.               

 

Zbiorowe spotkania dla rodziców klas V-VIII. 

Przedstawienie rodzicom informacji
o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną na II półrocze.

czerwiec

31.05.2021r.

godz.16.30

02.06.2021r. godz.16.30

Zbiorowe spotkania rodziców klas
I-IV.               

Zbiorowe spotkanie dla rodziców klas V-VIII. 

Przedstawienie propozycji ocen na
II półrocze

 

Rada klasyfikacyjna: II półrocze-17.06.2021r.