Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 w roku szkolnym 2019/2020


 wrzesień 16.09.2019 (poniedziałek)

Zbiorowe spotkania rodziców klas I-III i IV-VII. Zbiorowe spotkanie dla rodziców kl.8 na temat sprawdzianu.

listopad 4. 11.2019 (poniedziałek)                                                 Zbiorowe spotkania rodziców klas I-III i IV-VIII.

grudzień 02.12.2019 (poniedziałek)                            Zbiorowe spotkania rodziców klas I-III i IV-VIII. Przedstawienie rodzicom informacji o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną na I półrocze.


styczeń 07.01.2020 (wtorek)
Zbiorowe spotkania rodziców klas I-III i IV-VIII. Przedstawienie propozycji ocen na I półrocze- ostateczny termin.

marzec 02.03.2020 (poniedziałek)
Indywidualne spotkania rodziców klas I-III i IV-VIII.

kwiecień 06.04.2020 (poniedziałek)

Zbiorowe spotkania rodziców klas I-III i IV-VIII.

maj 05.05.2020 (wtorek)

Indywidualne spotkania rodziców klas I-III i IV-VIII. Przedstawienie rodzicom informacji o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną na II półrocze.

czerwiec 02.06.2020 (wtorek)
Zbiorowe spotkania rodziców klas I-III i IV-VIII. Przedstawienie propozycji ocen na II półrocze- ostateczny termin.

Rady klasyfikacyjne:

I półrocze-23. 01. 2020 r.,

II półrocze-18. 06. 2020 r.