SPOTKANIA Z RODZICAMI, KONSULTACJE 2023/2024

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI

Kalendarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

MIESIĄC

DATA

UWAGI

 

wrzesień

18.09.2023r.

godz.16.30

 

godz.17.30

 

18.09.2023r.

godz. 18.30 (świetlica)

 

Zbiorowe spotkania rodziców klas 1-IV.

 

Zbiorowe spotkanie dla rodziców klas V-VIII.

 

Zebranie Rady Rodziców (świetlica) – po jednym przedstawicielu klasy

grudzień

11.12.2023r.

godz.16.30

 

godz.17.30

 

Zbiorowe spotkania rodziców klas 0-IV.

 

Zbiorowe spotkanie dla rodziców klas V-VIII.

Przedstawienie rodzicom informacji
o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną na I półrocze
(w dzienniku elektronicznym oraz pisemnie przez wychowawców-miesiąc przed radą klasyfikacyjną).

styczeń

 

22.01.2024r.

godz.16.30

 

godz.17.30

 

Zbiorowe spotkania  dla rodziców klas 0-IV.

 

Zbiorowe spotkania dla rodziców klas V-VIII.

 

marzec

 

18.03.2024r.

godz. 16.30

 

godz. 17.30

 

Zbiorowe spotkania rodziców klasy 0 oraz  V-VIII

Badanie ankietowe w obszarze zagrożeń w klasach III-VII

Zbiorowe spotkania dla rodziców klas I-IV

czerwiec

 

10.06.2024r.

godz.16.30

 

godz. 17.30

 

Zbiorowe spotkania rodziców klasy 0 oraz  V-VIII

 

Zbiorowe spotkania dla rodziców klas I-IV

Konsultacje nauczycieli

 

Scroll to Top