Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 w roku szkolnym 2021/2022

I PÓŁROCZE

MIESIĄC

DATA

UWAGI

 

wrzesień

20.09.2021r.

godz.16.30.

 

godz.17.30

 

godz. 18.30

 

Zbiorowe spotkania rodziców klas I-IV.               

 

Zbiorowe spotkanie dla rodziców klas V-VIII. 

 

Zebranie Rady Rodziców (świetlica) – po jednym przedstawicielu klasy       

listopad

 

09.11.2021r.

godz.16.30

 

godz.17.30

 

Indywidualne spotkania rodziców klas I-IV.               

 

Indywidualne spotkania dla rodziców klas V-VIII. 

 

grudzień

13.12.2021r.

godz.16.30

 

godz.17.30

 

Zbiorowe spotkania rodziców klas I-IV.               

 

Zbiorowe spotkanie dla rodziców klas V-VIII. 

Przedstawienie rodzicom informacji
o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną na I półrocze
( w dzienniku elektronicznym oraz pisemnie przez wychowawców- miesiąc przed radą klasyfikacyjną).

 

  • Termin pisemnego powiadamiania rodziców o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz o ocenie z zachowania – 2 tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej – 12.2021 r.
  • Rada klasyfikacyjna: I półrocze 01.2022 r.

 

  • II PÓŁROCZE

MIESIĄC

DATA

UWAGI

 

marzec

07.03.2022 r.

godz. 16.30

 

godz. 17.30

 

Zbiorowe spotkania rodziców klas V-VIII               

 

Zbiorowe spotkania dla rodziców klas I-IV

kwiecień

04.04.2022 r.

godz. 16.30

 

godz. 17.30

 

Indywidualne spotkania rodziców klas V-VIII               

 

Indywidualne  spotkania dla rodziców klas I-IV

maj

 

09.05.2022 r.

godz. 16.30

 

godz. 17.30

 

Zbiorowe spotkania rodziców klas V-VIII               

 

Zbiorowe spotkania dla rodziców klas I-IV

Przedstawienie rodzicom informacji
o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną na II półrocze
(w dzienniku elektronicznym oraz pisemnie przez wychowawców- miesiąc przed radą klasyfikacyjną).

czerwiec

06.06.2022r.

godz.16.30

 

godz. 17.30

 

Zbiorowe spotkania rodziców klas V-VIII               

 

Zbiorowe spotkania dla rodziców klas I-IV

II PÓŁROCZE

-Termin pisemnego powiadamiania rodziców o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz o ocenie z zachowania – 2 tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej – 06.2021 r.

 

  • Rada klasyfikacyjna: II półrocze 06.2022 r.