Harmonogram Roku Szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 •       04.09.2023 r. – rozpoczęcie roku szkolnego
 •       23 – 31.12.23 r. – zimowa przerwa świąteczna
 •       12.02 – 25.02.2024 r. – ferie zimowe

26.01.2024 koniec I semestru 2023/2024

 •       28.03 – 02.04.2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 •       14.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty
  – język polski:  godz. 9:00
 •       15.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty
  – matematyka: godz.  9:00
 •      16.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty
  – język obcy nowożytny: godz.  9:00
 •       10.06.2024 r. – egzamin ósmoklasisty w terminie                                   dodatkowym
  – język polski: godz. 9:00
 •      11.06.2024 r. – egzamin ósmoklasisty w terminie                                    dodatkowym
  – matematyka: godz. 9:00
 •       12.06.2024 r. – egzamin ósmoklasisty w terminie                                   dodatkowym
  – język obcy nowożytny: godz. 9:00
 •       21.06.2024 r. – zakończenie zajęć
  dydaktyczno –  wychowawczych
 •       21.06. – 31.08.2024 r. – ferie letnie
 •       31.08.2024 r.– zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od nauki

 •       02.11.2023 r. – czwartek, dzień po Dniu Wszystkich Świętych
 •       29.04.2024 r. – poniedziałek, długi weekend majowy
 •       30.04.2024 r. – wtorek, długi weekend majowy
 •       02.05.2024 r. – czwartek, Święto Flagi
 •       14.05.2024 r. – wtorek, egzamin ósmoklasisty
 •       15.05.2024 r. – środa, egzamin ósmoklasisty
 •       16.05.2024 r. – czwartek, egzamin ósmoklasisty
 •       31.05.2024 r. – piątek, dzień po Bożym Ciele  
 

Scroll to Top