EPUAP – Elektroniczna skrzynka podawcza

W celu dostarczenia do Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl .
Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze.
Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów. W ramach usługi centralnej „Pismo ogólne” można dołączać pliki do 500 megabajtów. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.
Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP, użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze.:
Pismo ogólne do podmiotu publicznego:
  1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:
    https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
  2. Następnie klikamy: Załatw sprawę
  3. W polu Ustaw / zmień adresata wpisujemy: ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE
  4. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat ( klikamy na niego myszką)
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/udostepnianie-informacji-publicznej-na-wniosek-5
Duplikaty i odpisy świadectw:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/edukacja/najczesciej-zalatwiane-sprawy/duplikaty-i-odpisy-swiadectw
Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo.
Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl.
Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urzędach i instytucjach. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie: Strona główna ePUAP » POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY » Znajdź punkt potwierdzający.
Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.