EPUAP – Elektroniczna skrzynka podawcza

W celu dostarczenia do Zespołu Edukacyjnego nr 2
w Zielonej Górze dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.

Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze.

Do formularza można dodawać załączniki
o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to
5 megabajtów. W ramach usługi centralnej „Pismo ogólne” można dołączać pliki do 500 megabajtów. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP, użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do Zespołu Edukacyjnego nr 2
w Zielonej Górze.:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

2. Następnie klikamy: Załatw sprawę

3. W polu Ustaw / zmień adresata wpisujemy:
ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE

4. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat
(klikamy na niego myszką)

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/udostepnianie-informacji-publicznej-na-wniosek-5

Duplikaty i odpisy świadectw:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/edukacja/najczesciej-zalatwiane-sprawy/duplikaty-i-odpisy-swiadectw

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo.

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl. Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urzędach i instytucjach. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie: Strona główna
ePUAP » POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY » Znajdź punkt potwierdzający.

Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych:
Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.

Scroll to Top