Trochę historii

Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 17 rozpoczęła swoją działalność 1 września 1964 r. Otrzymała wówczas imię XX- lecia PRL, które nosiła przez siedemnaście lat.
W 1981 r. zapadła decyzja o zmianie patrona szkoły, którym został gen. Władysław Sikorski, wielki Polak i patriota. W 2003 r. nasza placówka została połączona
z Miejskim Przedszkolem Nr 9 oraz Miejskim Przedszkolem Nr 30, w Zespół Edukacyjny Nr 2. Szkoła była zawsze młoda duchem, tętniło w niej życie. Prężnie działały organizacje: ZHP, LOP, TPPR, PCK. Ogromne sukcesy odnosił chór szkolny. Do historii przeszło dwukrotne zwycięstwo w turnieju szkół zwane „Klasówką”.
W roku 2003 otrzymaliśmy tytuł „Szkoła z klasą”, a w 2005 r. „Szkoła jak Przyjaciel”. Nasi uczniowie godnie reprezentowali SP 17 we wszystkich konkursach przedmiotowych. Wielu było laureatów szczebla wojewódzkiego. Również tradycją stały się sukcesy sportowe reprezentacji naszej szkoły, a od kilku lat również
w dziedzinie grafiki komputerowej. Obecnie nasi uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania na zajęciach wielu kółek. Nie zapominamy też
o rozrywce. Tak, jak przed laty, nadal odbywają się zabawy, bale, dyskoteki
oraz kiermasze. Uczniowie poznają uroki naszego kraju podczas wyjazdów na wycieczki i zielone szkoły. Sukcesy szkoła zawdzięcza zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz odpowiedzialnej pracy dyrekcji.

Film nagrany z okazji 50-lecia szkoły:


SZKOLNY HYMN

Słowa: Longin Guściora – były dyrektor naszej szkoły

Muzyka: Barbara Świerczyna – były nauczyciel muzyki w naszej szkole

GDY KRAJ NASZ BYŁ W NIEWOLI
I NIE MIAŁO BYĆ JUŻ POLSKI
BYŁ ŻOŁNIERZEM W JEJ OBRONIE
GENERAŁ SIKORSKI.

CHCIAŁ ON POLSKI SPRAWIEDLIWEJ
DUŻO WŁOŻYŁ TRUDU, TROSKI.
MY BĘDZIEMY JAK GENERAŁ
UCZYĆ SIĘ I ŻYĆ DLA POLSKI.


PATRON SZKOŁY

Władysław Eugeniusz Sikorski (urodzony 20. 05. 1881 roku w Tuszowie Narodowym, zmarły 04.07. 1943 roku na Gibraltarze) – polski wojskowy i polityk, generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, premier Rządu na Uchodźstwie podczas II wojny światowej. Przed I wojną światową był jednym ze współzałożycieli i członków kilku nielegalnych polskich organizacji niepodległościowych. Walczył w Legionach Polskich w trakcie I wojny światowej, potem w nowo utworzonej armii polskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921). Odegrał w niej pewną rolę, zwłaszcza podczas bitwy warszawskiej
w 1920.

W pierwszych latach II Rzeczypospolitej Sikorski pełnił ważne funkcje rządowe, włączając w to stanowisko premiera (1922–1923) i ministra spraw wojskowych (1923–1924). Wkrótce potem jednak, po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego w 1926 roku został odsunięty od pełnienia eksponowanych stanowisk. Pozostawał w opozycji do rządów sanacji. W tym czasie napisał kilka książek dotyczących sztuki wojennej, stosunków międzynarodowych państwa polskiego.

W trakcie II wojny światowej został premierem rządu RP na uchodźstwie, Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych i adwokatem sprawy polskiej na europejskiej i światowej scenie dyplomatycznej. Był zwolennikiem ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i ZSRR, które zostały zerwane po wspólnej z Niemcami inwazji Związku Radzieckiego na Polskę w 1939. Jednak w kwietniu 1943 Stalin ponownie zerwał stosunki dyplomatyczne z polskim rządem na uchodźstwie. Zostało to spowodowane przez żądanie Sikorskiego, aby Międzynarodowy Czerwony Krzyż zbadał sprawę zbrodni katyńskiej. Ułatwiło mu to utworzenie marionetkowego rządu w oparciu o tzw. Związek Patriotów Polskich. Władysław Sikorski zginął 04. 07.1943 w katastrofie samolotu, który rozbił się zaraz po starcie z lotniska na Gibraltarze. Według oficjalnych ustaleń, katastrofa nastąpiła z przyczyn technicznych, lecz część okoliczności zdarzenia pozostaje niewyjaśniona, co sprawia, że pojawiło się kilka niepotwierdzonych teorii dotyczących rzekomego celowego spowodowania śmierci Sikorskiego.

źródło: www.wikipedia.org

Szkoła Podstawowa nr 17 od wielu lat współpracowała z sąsiadującymi z nią placówkami oświatowymi. Od 2003 roku owocem tej przyjaźni jest wspólna działalność Zespołu Edukacyjnego nr 2, w którego skład wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 17 – ul. Staffa 10,
Miejskie Przedszkole nr 9 – ul. Partyzantów 22,
Miejskie Przedszkole nr 30 – ul. Tuwima 3.

Dzięki połączeniu placówek powstało wiele wspólnych dzieł. Należą do nich, między innymi: coroczne spotkania uczniów z przedszkolakami pod hasłem „Posłuchajcie, poczytamy Wam”, udział przedszkolaków i uczniów w organizowanych festynach, lekcje pokazowe dla przyszłych uczniów, zajęcia plastyczne dla przedszkolaków, wspólna organizacja miejskiej gali z okazji Dnia Babci i Dziadka.

W naszej szkole uczą się również dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Obecnie posiadamy klasę integracyjną, na każdym poziomie kształcenia.

Scroll to Top