Kadra

 mgr Tomasz Chmielarczyk- dyrektor

mgr Iwona Perwińska-wicedyrektor

Oddział „0” 

Małgorzata Bzowa

edukacja wczesnoszkolna

Joanna Gruszecka                                                                                                              Marta Wawrzynowicz                                                                                                        Halina Konieczna                                                                                                Karolina Krawczak                                                                                            Magdalena Pietsch                                                                                                 Marlena Sommer-Gibowska                                                                                           Joanna Łyłyk                                                                                                           Magdalena Zielińska

 

język polski

Beata Miładowska                                                                                            Magdalena Otto-Dudek                                                                                     Marzena Świtek                                                                                                                    Kamila Forysiak

język angielski

Renata Bator                                                                                                                           Ewelina Śliwa                                                                                                              Anna Ziegenhagen                                                                                                                 Marlena Nadolna                                                                                                                   Natalia Sołtys

język niemiecki

Aneta Zielińska

historia

Joanna Nowak- Wojewódzka                                                                          

Przyroda i Biologia                                                                                                                    Julitta Jusianiec                                                                                                                     Natalia Krynicka

matematyka

Anna Drapikowska                                                                                                              Agnieszka Spiak                                                                                                               Marta Jelinek                                                                                                                  

geografia

Maciej Malon

fizyka

Emilia Jachimowicz                                                                                                             

chemia

Natalia Krynicka                                                                                                                    Aneta Szałęga-Dybka

religia  

   Julia Skowrońska                                                                                                                   Małgorzata Guty

plastyka

Anna Mazurkiewicz                                                                                                             

informatyka ,technika                                                                                               

Damian Kuśmierek                                                                                                          Anna Moroz

wychowanie fizyczne

Mieczysława Idzikowska                                                                                               Ewa Woźniak                                                                                                               Violetta Zawartko

muzyka

Agnieszka Ładysz

wiedza o społeczeństwie

Krzysztof Woźniak

biblioteka

Jadwiga Moroz

świetlica

 Dagmara Wytrykus                                                                                                             Małgorzata Pieluszczak                                                                                                     Monika Zarzycka                                                                                                                   Anna Moroz                                                                                                                             Marta Rybicka-Grzesiak                                                                                                   

doradztwo zawodowe 

Kamila Forysiak

wychowanie do życia w rodzinie

Joanna Nowak-Wojewódzka                                                                                         Ewa Woźniak

nauczyciele współorganizujący kształcenie                                                           Ewa Moszyńska                                                                                                                  Ilona Puchowicz                                                                                                                     Ilona Poszwa                                                                                                                Anna Wolszczak                                                                                                                    Justyna Wójcik                                                                                                                        Agnieszka Aleksandrowicz                                                                                              Agnieszka Szczukowska                                                                                                Anna Pulkowska

pedagog

Małgorzata Płóciennik

psycholog

Karolina Wierzykowska

logopeda

Adrianna Głuszyk

terapeuta

Grzegorz Witkowski                                                                                                  Barbara Zapotoczna