Obiady

Rodzice /Opiekunowie !!!

Od nowego roku szkolnego zmieniają się zasady korzystania z obiadów w stołówce szkolnej . 

Warunkiem przystąpienia dziecka do obiadów będzie wypełnienie karty zgłoszenia dziecka,   i dostarczenie jej drogą mailową  : obiady@sp17.zgora.pl  lub osobiście do kierownika stołówki lub intendenta szkoły, oraz opłacenie obiadów.(płatności dokonujemy w miesiącu poprzedzającym dany miesiąc żywieniowy) 

          DOKUMENTY DO POBRANIA

*KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA STOŁÓWKĘ SZKOLNĄ

https://docs.google.com/document/d/11WdhIVa89sIHmkYWyp1uUNdl2vBCiHJ7/edit?usp=sharing&ouid=112795788401343180103&rtpof=true&sd=true

*INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

https://docs.google.com/document/d/1ate0yWzpP8-QHp9R-UFIXpsAMg0e9ByO/edit?usp=sharing&ouid=112795788401343180103&rtpof=true&sd=true

*REZYGNACJA DZIECKA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2022/2023

https://docs.google.com/document/d/1LFGQiue3Q_DVwIqvzFx9H9PLXv0D2YLr/edit?usp=sharing&ouid=112795788401343180103&rtpof=true&sd=true

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY PAŹDZIERNIK 2022 R.

KOSZT OBIADU WYNOSI 5,00 zł x 20dni = 100zł

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY ZESPOŁU
EDUKACYJNEGO NR 2
NR RACHUNKU 69 1020 5402 0000 0302 0247 2074
Rodzice /Opiekunowie 
Przypominamy, że wpłaty za obiady należy dokonywać do dnia  28.09.2022r. 
Nie dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje  skreśleniem dziecka z listy obiadowej.
Informujemy, że dzień 14.10.2022 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu obiady nie będą wydawane.