Obiady

OBIADY CZERWIEC 2021

Klasy I-VIII

Od 01-24 czerwca 2021

16 dni x 4,50 = 72,00 zł

W sprawie płatności i odliczeń , w związku z licznymi  nadpłatami prosimy o kontakt indywidualny z Panią Intendent Szkoły  pod nr 68 4538885

Płatność za obiady do 08.06.2021

 

Harmonogram ważny od 31 maja do 24 czerwca 2021

KLASA

GODZINY

I A

11:00 – 11:10

III A

11:10 – 11:20

III B

11:20 – 11:30

III C

11:30 – 11:40

IV A, IV B, IV C

11:40 – 11:50

II C

11:50 – 12:00

I C, II A

11:55 – 12:15

I B

12:15 – 12:30

II B

12:30 – 12:40

V A, VI A, VI B

12:40 – 12:55

VI C, VI D, VII A

12:55 – 13:10

VII B, VII C

13:20 – 13:30

VIII A, VIII B, VIII C

13:30 – 14:00

 

W sprawie płatności i odliczeń prosimy                    o kontakt indywidualny z Panią Intendent Szkoły  pod nr 68 4538885

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 2

W TYTULE PROSZĘ PODAĆ IMIĘ, NAZWISKO I KLASĘ DO KTÓREJ UCZĘSZCZA  DZIECKO 

NR RACHUNKU 69 1020 5402 0000 0302 0247 2074 

WYDAWANIE OBIADÓW ROZPOCZNIE SIĘ OD  DNIA

07 WRZEŚNIA 2020 W/G  USTALONEGO HARMONOGRAMU

 ODPISY ZA OBIADY NALEŻY ZGŁASZAĆ  DO GODZ 800

WPŁATY  NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 10.09.2020 R.

 

numer konta bankowego 

69 1020 5402 0000 0302 0247 2074

 

telefon intendent 68 453 88 85