Obiady

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który jest dokonywana wpłata.

MARZEC-płatność do 06.03.2020

22 obiady x 4,50 zł = 99,00zł

 

numer konta bankowego 

69 1020 5402 0000 0302 0247 2074

 

telefon intendent 68 453 88 85