Obiady

                       WPŁATA ZA  MAJ

KOSZT  OBIADU WYNOSI 4,50 zł x 17 =76,50zł

                WPŁATY DO 7 MAJA 2022

W związku z nadpłatami i niedopłatami za obiady szkolne , prosi się rodziców o kontakt z intendentem szkoły w sprawie ustalenia kwoty opłaty za miesiąc maj 2022 r.

             telefon    68 453 88 85

 

 

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 2

NR RACHUNKU:

 69 1020 5402 0000 0302 0247 2074

*W TYTULE WPŁATY PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ  NAZWISKO DZIECKA ,KLASĘ 

 

W sprawie płatności i odliczeń prosimy                    o kontakt indywidualny z Panią Intendent Szkoły  pod nr 68 4538885

        ODPISY ZA OBIADY NALEŻY ZGŁASZAĆ  DO GODZ 800

 

numer konta bankowego 

69 1020 5402 0000 0302 0247 2074

 

telefon intendent 68 453 88 85