Obiady

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW

Godziny wydawania obiadów mogą ulec zmianie w zależności od godziny rozpoczęcia zajęć lekcyjnych poszczególnych klas.

 

Klasy GODZINY
I A, I B 11:00 – 11:15
I C, II A 11:20 – 11:35
II B, II C 11:40 – 11:55
III A, III B 12:00 – 12:15
III C, IV A 12:20 – 12:35
IV B, IV C, VIA 12:40 – 12:55
V A, VI B, VI C 13:00 – 13:15
VI D, VII A 13:15 – 13:30
VII B, VII C 13:30 – 13:45
VIII A, VIIIB, VIII C 13:45 – 14:00

W sprawie płatności i odliczeń prosimy                    o kontakt indywidualny z Panią Intendent Szkoły  pod nr 68 4538885

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY  LISTOPAD  2020

KOSZT JEDNEGO OBIADU WYNOSI 4,50 zł x 4 = 18,00 zł          (bez 2 listopada)

 

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 2

W TYTULE PROSZĘ PODAĆ IMIĘ, NAZWISKO I KLASĘ DO KTÓREJ UCZĘSZCZA  DZIECKO 

NR RACHUNKU 69 1020 5402 0000 0302 0247 2074 

WYDAWANIE OBIADÓW ROZPOCZNIE SIĘ OD  DNIA

07 WRZEŚNIA 2020 W/G  USTALONEGO HARMONOGRAMU

 ODPISY ZA OBIADY NALEŻY ZGŁASZAĆ  DO GODZ 800

WPŁATY  NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 10.09.2020 R.

 

numer konta bankowego 

69 1020 5402 0000 0302 0247 2074

 

telefon intendent 68 453 88 85