Doradztwo Zawodowe

HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH W SZKOŁACH ŚREDNICH 
 
Sprawdź w wybranej szkole, kiedy odbywają się dni otwarte, by uzyskać więcej informacji i poznać szkołę.
https://lo3.pl/     /  22.03.2024
https://zseis.zgora.pl/    /  04.04.2024
https://lo2.ek.edu.pl/   /  05.04.2024
 

 

WNIOSKI DO SZKÓŁ ŚREDNICH I ZASADY REKRUTACJI

 
Jak złożyć wniosek do szkoły średniej? Sprawdź w linku!
 
DODATKOWE INFORMACJE 

Jak liczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

● Należy zastosować następujący wzór: wynik z egzaminu w procentach x 0,35 = liczba uzyskanych punktów

Jak liczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty z matematyki

● Należy zastosować następujący wzór: wynik z egzaminu w procentach % x 0,35 = liczba uzyskanych punktów

Jak liczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty z języka obcego

● Należy zastosować następujący wzór: wynik z egzaminu w procentach x 0,3 = liczba uzykanych punktów

Jak obliczyć punkty za świadectwo ze szkoły podstawowej

Za świadectwo ósmoklasista może zdobyć maksymalnie 100 punktów. Do wyliczenia punktów za świadectwo bierzemy pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły (przelicznik ocen na punkty poniżej), a także punkty za specjalne osiągnięcia.

Co się składa na sumę punktów za świadectwo z ósmej klasy?

● Ocena z języka polskiego – maksymalnie 18 punktów ● Ocena z matematyki – maksymalnie 18 punktów ● Ocena z I przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji – maksymalnie 18 punktów ● Ocena z II przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji – maksymalnie 18 punktów ● Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych – maksymalnie 18 punktów ● Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów ● Wolontariat – 3 punkty.

Jak obliczyć oceny ze świadectwa na punkty

● ocena celująca (6) to 18 punktów, ● ocena bardzo dobra (5) to 17 punktów, ● ocena dobra (4) to 14 punktów, ● ocena dostateczna (3) to 8 punktów, ● ocena dopuszczająca (2) to 2 punkty.

Rekrutacja do szkoły liceum i technikum – punkty za dodatkowe osiągnięcia

Ósmoklasiści w czasie rekrutacji do szkół średnich mogą uzyskać aż 18 punktów za szczególne osiągnięcia. Dodatkowe osiągnięcia, które liczą się w rekrutacji do szkoły średniej:

● Czerwony pasek na świadectwie – 7 punktów

● Udział w wolontariacie szkolnym – 3 punkty

● Osiągnięcia w konkursach – jednorazowo od 2 do 10, ale nie więcej niż 18 w sumie

Najwięcej punktów zdobędą finaliści konkursów przedmiotowych na szczeblu ponad wojewódzkim, laureaci i finaliści pozostałych konkursów i turniejów, finaliści z przedmiotów artystycznych na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim oraz laureaci i finaliści pozostałych konkursów i turniejów.

Osiągnięcia muszą być opisane na świadectwie ukończenia szkoły

 

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 

Jak wygląda rekrutacja do do szkoły ponadpodstawowej?
Zagadnieniem, do którego warto się wcześniej odpowiednio przygotować jest rekrutacja do liceum.
Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej składa się z następujących etapów:
 • wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru,
 • publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
 • uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
 • opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół,
 • rekrutacja uzupełniająca.
 
Jak wybrać dobrą szkołę średnią?
Ważną decyzją, przed którą stają uczniowie jest wybór szkoły średniej. Z pewnością każdy ósmoklasista chce trafić do jak najlepszej placówki. Jak więc wybrać dobrą szkołę średnią? Przede wszystkim pod uwagę należy wziąć plany na przyszłość – zastanów się, czy masz je już sprecyzowane. Jeśli chcesz wykonywać konkretny zawód – dowiedz się, czy możesz się go nauczyć w danym technikum lub szkole branżowej.
Kolejną kwestią są twoje zainteresowania – jest to bardzo istotne podczas wyboru szkoły średniej. Sprawdź, czy dana placówka pomoże ci w ich rozwijaniu. Pod uwagę należy wziąć także opinie innych uczniów na temat danej szkoły, a także poziom zdawalności matury. Dla niektórych ósmoklasistów istotny jest również fakt, czy znajduje się ona blisko ich miejsca zamieszkania.
W przeglądarce zachęcam do wyszukiwania zagadnień :
Czym kierować się przy wyborze szkoły średniej
wyszukiwarka liceów
wyszukiwarka techników
 
Jaki profil klasy wybrać?
Wybierając profil w liceum, należy wziąć przede wszystkim pod uwagę swoje zainteresowania i pasje. Wybierzcie taki, który pozwoli wam je rozwijać, a później kontynuować na studia. Już na początku liceum trzeba pomyśleć także, na jakie studia chcielibyście się dostać i jakie przedmioty na maturze będą brane pod uwagę. Fakt, że pójdziecie na przykład do klasy humanistycznej, wcale nie oznacza, że nie będziecie później mogli się dostać na studia medyczne, jednak będzie to znacznie trudniejsze.
Dobrym pomysłem będzie również rozmowa ze starszymi kolegami, absolwentami danego profilu w liceum. Podpowiedzą oni, w jaki sposób nauczyciele prowadzą zajęcia, czy pracownie są dobrze wyposażone, czy dany profil w liceum umożliwi ci rozwijanie się, na przykład branie udziału w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych.
Warto również porozmawiać ze swoimi rodzicami – co oni myślą          o waszym wyborze, czy mają może inne propozycje, co ich zdaniem wydaje się dobrą decyzją. Są starsi i bardziej doświadczeni, a przede wszystkim – chcą dla was jak najlepiej, dlatego warto wziąć pod uwagę ich zdanie.
 
Najbardziej popularne profile w liceum to:
 • matematyczno-fizyczny,
 • matematyczno-informatyczny,
 • humanistyczny,
 • biologiczno-chemiczny,
 • fizyczno-informatyczny,
 • artystyczny,
 • geograficzny,
 • dziennikarski,
 • historyczny.
 
Coraz częściej w szkołach oferowane są również następujące profile klas:
 • językowo-turystyczne,
 • menedżersko-ekonomiczne,
 • psychologiczno-społeczne,
 • społeczno-prawne,
 • prawnicze,
 • politechniczne,
 • przyrodniczo-medyczne,
 • medyczne,
 • ekonomiczno-biznesowe,
 • medialne,
 • europejskie,
 • policyjno-mundurowe,
 • artystyczno-teatralne,
 • programistyczne,
 • e-sportowe.
Pamiętajcie, że w klasie o danym rozszerzeniu spędzicie kilka lat,                      a następnie prawdopodobnie z tych przedmiotów będziecie zdawać maturę, dlatego ważne jest, by decyzja o tym, jaki profil w liceum wybrać, była naprawdę dobrze przemyślana.
 
Kto ma pierwszeństwo w rekrutacji do szkoły średniej?
Podczas rekrutacji do szkoły średniej należy pilnować terminów, zapoznać się z listą dokumentów, jakie należy złożyć do danej szkoły. W głowach wielu uczniów i ich rodziców pojawia się z pewnością          w tym czasie także pytanie, kto ma pierwszeństwo do szkoły średniej? Czy są uczniowie uprzywilejowani w jakiś sposób? Jeśli tak – z czego to wynika?
Sprawdz w danej szkole kto ma pierwszeństwo w rekrutacji do szkoły średniej.

 

Jak potwierdzić chęć przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej?
Gdy uczniowi uda się już zakwalifikować w procesie rekrutacji do wybranej placówki, czas na kolejne kroki. Co należy zrobić? Żeby potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, uczeń musi w odpowiednim terminie złożyć ostateczną decyzję w sprawie uczęszczania do konkretnej placówki.
Do szkoły należy zanieść odpowiednie dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
W niektórych sytuacjach potrzebne może być także:
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty olimpiady/konkursu przedmiotowego;
 • inne dokumenty dotyczące osiągnięć ucznia;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie                       (w przypadku kandydatów do szkół branżowych);
 • dokumenty składane odnośnie do nauki za granicą.
 
 

 

 

Drodzy Ósmoklasiści! 

Poniżej link, gdzie już niedługo pojawią się oferty szkół ponadpodstawowych w Zielonej Górze. 
Śledźcie uważnie tę stronę, a jak macie wątpliwości to pamiętajcie,
że możecie liczyć na wsparcie i rozmową doradczą.
https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadpodstawowa/

 

KONKURS!!!

Pokaż nam swoje zainteresowania! 
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!!!
Atrakcyjne nagrody dla najbardziej kreatywnych pomysłów 🙂
SZCZEGÓŁY:
https://csipz.pl/konkurs/

 

DORADZTWO ZAWODOWE W SP17

Zapraszamy do odwiedzania i śledzenia aktualności w zakładce
Doradztwa Zawodowego w SP17 na naszej stronie internetowej.
Znajdą się tutaj informacje zarówno dla rodziców jak i uczniów. 
Na początek, w odpowiedzi na pytania uczniów, podajemy linki do kalkulatora punktów przy naborze 2023/24 do szkół ponadpodstawowych:

 

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

Jak również kwestionariusz dla uczniów dotyczący predyspozycji zawodowych. Wielu uczniów zastanawia się nad wyborem swojej przyszłej ścieżki edukacyjnej.

 

Wstępny test predyspozycji zawodowych online dostępny tutaj:

https://yep.academy/test-predyspozycji

 

Scroll to Top