Jak powstaje książka?

Ciekawa propozycja dla naszych najmłodszych uczniów- kliknij w ten link, a dowiesz się: jak powstaje książka 📖, poznasz ciekawostki o niej, możesz rozwiązać quiz, posłuchać piosenek🎵🎶, obejrzeć bajkę ekologiczną ♻, bajkę o Maszy i niedźwiedziu🐻, możesz też uczestniczyć w przyrodniczych wędrówkach Skrzata Borówki 🐜🐞🌻🌾 Zapraszamy 😊

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5ea2eaf26489ab0dc229af84%2Fpresentation-jak-powstaje-ksiazka%3Ffbclid%3DIwAR0qXW-B050ZLF1Q9e8YTl9sV1HHkk9ySZ_BHw5ak4GxcgwXxC65TemSmXY&h=AT1EJyiQisuOey6eLkBZXPPnuIaz8L8tfrm5WO7b-8RaaC-8INTpk1GyUhTD4xCZyCdeyx7XAVuqzpgBfb1jwaqhTFv742cXTDCi4BFPftDtjNM-SdKft3LfXCp3OsqF23ZgIw