Opieka Świetlicy od 9.11.2020

Od 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. uczniowie          klas I- III szkół podstawowych będą także uczyć się zdalnie.
W Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest napisane:
„§ 2c. Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej „.
W związku z powyższym zapisem, bardzo proszę o informację,  które dzieci będą pod opieką świetlicy szkolnej od dnia 9 listopada 2020 r.
Proszę dzwonić w tej sprawie do sekretariatu szkoły lub pisać            na dzienniku elektronicznym do sekretariatu – Ewa Zaleska . Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego, co najlepsze, w tym trudnym dla nas czasie.
Dyrektor Szkoły Joanna Łyłyk