POWRÓT DO SZKOŁY

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
     W związku z powrotem uczniów klas 1-3 od 18.01.2021 r. do nauczania stacjonarnego, lekcje on-line w klasach IV- VIII będą nadal trwały 30 minut, ale powraca rozkład przerw, według starego harmonogramu, tj.:
  1. 8.00- 8.30

  2. 8.55- 9.25

  3. 9.50- 10.20

  4. 10.45- 11.15

  5. 11.45- 12.15

  6. 12.45- 13.15

  7. 13.40- 14.10

  8. 14.30- 15.00

  9. 15.25- 15. 55

   Uczniowie klas I- III będą mieli lekcje trwające 45 minut wg dotychczasowego rozkładu (plan zmieni się od II półrocza, tj. od 1 lutego). Wychowawcy klas poinformują Państwa o przydziale sal lekcyjnych i szczegółach organizacji pracy świetlicy.
    Od poniedziałku wprowadzamy obowiązek zmiany obuwia. Pamiętajmy też o zaopatrzeniu dzieci w maseczki, które obowiązują w przestrzeni wspólnej szkoły.
    Stołówka będzie czynna od 18 stycznia 2021 r. Więcej informacji z zakładce OBIADY.
Świetlica czynna w godz. 7.00-16.30.
Ustalamy, że uczniowie klas I wchodzą do budynku wejściem głównym, klasy II wejściem tylnym, od  strony świetlicy, klasy III, wejściem przy sali gimnastycznej.
   Przypominamy o procedurach bezpieczeństwa. Niewiele się one zmieniły w stosunku do tych, obowiązujących we wrześniu. Prosimy o przeczytanie wytycznych MEiN, MZ i GIS (link znajduje się poniżej).

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3