PODZIĘKOWANIA

Cała Społeczność SP 17 serdecznie dziękuje Radzie Rodziców  za zakup książek do biblioteki  oraz gier i zabaw do świetlicy.