OBIADY

INFORMUJEMY, ŻE  OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2021/22  WYDAWANE BĘDĄ OD DNIA 06.09.2021r.

 CHĘĆ KORZYSTANIA Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ U INTENDENTA SZKOŁY DO DNIA 03.09.2021r        POD NUMEREM TELEFONU                                                         68 453 88 85

OPŁATA ZA MIESIĄC  IX 2021 -19 DNI X 4,50 = 85,50

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA RACHUNEK BANKOWY  ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 2   

 DO DNIA 03.09.2021 r

NR RACHUNKU: 69 1020 5402 0000 0302 0247 2074

*W TYTULE WPŁATY PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ, NAZWISKO ORAZ KLASĘ  DZIECKA 

ODPISY ZA OBIADY NALEŻY ZGŁASZAĆ  DO GODZ 800