LEKCJA Z RATOWNIKIEM

22 czerwca, uczniów klasy 2b odwiedził ratownik medyczny p. Mariusz Dobrowolski. Celem zajęć  było przygotowanie uczniów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zobaczyć na czym polega praca ratownika medycznego oraz poszerzyć wiadomości na temat bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.  Uczyli się  jak należy sprawdzać u człowieka przytomność, oddech  oraz w jaki sposób można pomóc osobie poszkodowanej zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego. Po omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych na fantomie wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratownika.
Mamy nadzieję, że spotkanie to pomogło zaszczepić ideę konieczności pomocy osobom potrzebującym i że nasi uczniowie już nigdy nie przejdą obojętnie obok człowieka potrzebującego ratunku i będą wiedzieli jak mogą pomóc. Dzięki takiej lekcji uczniowie nauczyli się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.