ZEBRANIE RODZICÓW KLASY „0”

Zebranie rodziców klasy „0” odbędzie się 25.09.2022 r. o godz. 16.00 w budynku szkoły.