PRZYGODA Z LIŚCIEM

Dnia 22 listopada 2023 roku podopieczni świetlicy szkolnej: Michalina Malojda i Kacper Pliszka wzięli udział w międzyszkolnym konkursie przyrodniczym „Przygoda z liściem” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 15 oraz Nadleśnictwo Zielona Góra.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego. Nasi uczniowie wykazali się nie tylko szeroką wiedzą na temat ekologii, mieszkańców lasu i występującej tam roślinności ale również sprawnie wykonywali zadania ruchowe i plastyczne. Całe wydarzenie zakończyło się wspólnym ogniskiem.
Scroll to Top