Warunki ubezpieczenia

Rada Rodziców Szkoły, po konsultacjach z przedstawicielami rodziców, wybrała dla Państwa ofertę ubezpieczeniową na rok szkolny 2023/2024.
  
W zał. przesyłamy ofertę ubezpieczenia dla uczniów/wychowanków na kolejny rok szkolny.
 
 
 
Dane rachunku do wpłaty za ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
BANK PEKAO S.A.

WŁAŚCICIEL KONTA : MICHAŁ KULCZYŃSKI BROKERSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ

NR KONTA: 48 1240 6843 1111 0011 2965 9098

TYTUŁEM PRZELEWU :UBEZPIECZENIE NNW SZKOLNE nr EDU-A/P …………….., IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA………………………

Nr polisy na ulotce informacyjnej, powyżej wybranego wariantu polisy.

Scroll to Top