Świat nauki

  • Czas trwania projektu:  od 2017 r. do 2023 r.
  • Uczestnicy:  100 szkół, 200 nauczycieli, 25 000 uczniów
  • Podstawowe zadania: zajęcia rozwijające (w Centrum Nauki Keplera), zajęcia wyrównawcze (w szkołach), doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji nauczycieli
  • Funkcję lidera projektu pełni Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze. Partnerami w projekcie są jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i przedsiębiorstwa – jako organy prowadzące szkoły niepubliczne
  • Miejski Obszar Funkcjonalny Zielonej Góry stanowią: miasto Zielona Góra oraz cztery gminy: Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica i Zabór.
  • więcej informacji http://projektsn.pl/

Rozkład zajęć  dla SP 17  w roku szkolnym 2019/2020

V C 23 11-09-19 08:00 Planetarium Wenus
V D 18 11-09-19 08:00 Planetarium Wenus
V A 17 25-09-19 12:00 Planetarium Wenus
V B 22 25-09-19 12:00 Planetarium Wenus
VI A 17 11-10-19 08:00 Centrum Przyrodnicze
VI B 21 11-10-19 08:00 Centrum Przyrodnicze
VI C 17 11-10-19 08:00 Centrum Przyrodnicze
IV 21 16-10-19 08:00 Planetarium Wenus
VII A 17 27-11-19 12:00 Planetarium Wenus
VII B 20 27-11-19 12:00 Planetarium Wenus
VII C 22 27-11-19 12:00 Planetarium Wenus
VIII A 17 17-12-19 12:00 Planetarium Wenus
VIII B 18 17-12-19 12:00 Planetarium Wenus
VI C 17 18-02-20 08:00 Planetarium Wenus
VI A 17 25-02-20 12:00 Centrum Przyrodnicze
VI B 21 25-02-20 12:00 Centrum Przyrodnicze
VII A 17 31-03-20 12:00 Planetarium Wenus
VII B 20 31-03-20 12:00 Planetarium Wenus
VII C 22 01-04-20 12:00 Planetarium Wenus