Świat nauki

  • Czas trwania projektu:  od 2017 r. do 2023 r.
  • Uczestnicy:  100 szkół, 200 nauczycieli, 25 000 uczniów
  • Podstawowe zadania: zajęcia rozwijające (w Centrum Nauki Keplera), zajęcia wyrównawcze (w szkołach), doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji nauczycieli
  • Funkcję lidera projektu pełni Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze. Partnerami w projekcie są jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i przedsiębiorstwa – jako organy prowadzące szkoły niepubliczne
  • Miejski Obszar Funkcjonalny Zielonej Góry stanowią: miasto Zielona Góra oraz cztery gminy: Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica i Zabór.
  • więcej informacji http://projektsn.pl/

ROZKŁAD ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Klasa

Uczniów

Data zajęć

Godzina

Miejsce rozpoczęcia zajęć

VII B

22

03-09-21

12:00

Planetarium Wenus

VII C

23

03-09-21

12:00

Planetarium Wenus

VII A

17

07-09-21

08:00

Planetarium Wenus

VII D

18

07-09-21

08:00

Planetarium Wenus

VI

21

28-09-21

12:00

Planetarium Wenus

IV A

19

05-10-21

12:00

Planetarium Wenus

IV C

25

05-10-21

12:00

Planetarium Wenus

V A

17

20-10-21

12:00

Planetarium Wenus

V C

25

20-10-21

12:00

Planetarium Wenus

V B

23

29-10-21

08:00

Planetarium Wenus

IV B

25

03-11-21

12:00

Planetarium Wenus

VIII B

21

16-11-21

08:00

Planetarium Wenus

VIII A

17

18-11-21

12:00

Centrum Przyrodnicze

VIII C

17

18-11-21

12:00

Centrum Przyrodnicze

Scroll to Top