Plan lekcji

PLAN NA ROK 2023-2024 

   KLASA 1A   

 KLASA 1B   

   KLASA 1C   

   KLASA 2A   

   KLASA 2B 

   KLASA 2C   

   KLASA 3A   

   KLASA 3B   

   KLASA 4A   

   KLASA 4B   

   KLASA 4C   

   KLASA 5A   

   KLASA 5B   

   KLASA 5C   

   KLASA 6A   

   KLASA 6B   

   KLASA 6C   

   KLASA 7A   

   KLASA 7B   

   KLASA 7C   

   KLASA 8A   

 

 

 

AUTOMATYCZNE PLANY LEKCJI POSZCZEGÓLNYCH KLAS

Instrukcja numeracji poziomu klas

Poziom klasy jest zapisany jako rok powstania klasy, np. klasa która została utworzona w roku 2021, czyli zaczyna naukę od Września 2021, w tym roku jest klasą 1 (przykład 2021a = 1a).

Klasa utworzona we Wrześniu 2017, w roku 2021 jest klasą 5
(przykład 2017c = 5c).

KLASY 1-3    

Klasa 1a – 2021a
Klasa 2a – 2020a
Klasa 2b – 2020b
Klasa 2c – 2020c
Klasa 3a – 2019a
Klasa 3b – 2019b
Klasa 3c – 2019c

KLASY 4-6
Klasa 2018a
Klasa 2018b
Klasa 2018c
Klasa 2017a
Klasa 2017b
Klasa 2017c
Klasa 2016a
Klasa 2015a
Klasa 2015b
Klasa 2015c
Klasa 2015d

KLASY 7-8