Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Psycholog – materiały

Pedagog – materiały

Logopeda – materiały

Terapeuta – materiały

Socjoterapeuta – materiały

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne :                                                              klasy 1-3 – propozycje zajęć                                                                                  klasy 4-6 – propozycje zajęć                                                                                    klasy 7-8 – propozycje zajęć   

Wsparcie dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych – info