Wejście do szkoły od 2 września

Od dnia 2 września 2020 r. wyznacza się uczniom odpowiednie wejścia i wyjścia z budynku szkolnego na przerwach  oraz po zakończonych lekcjach. 
  • Wejście główne- klasy: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b;
  • Wejście od strony świetlicy– klasy: 3c, 4a, 4b,4c, 5a, 6a, 6b;
  • Wejście od strony sali gimnastycznej– klasy: 6c, 6d, 8a, 8b, 8c, 7a, 7b,7c;
Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych wejść i wyjść.