Dzień bajkowego misia

W październiku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bajkowego Misia.  Z tej okazji uczniowie z klas  I-III  wzięli  udział w konkursie literacko-plastycznym. Dzieci z klas pierwszych i  drugich  tworzyły portrety swoich ulubionych bajkowych misiów, natomiast uczniowie klas trzecich  rozwiązywali test, w którym musieli wykazać się wiedzą na temat życia i zwyczajów  niedźwiedzi  brunatnych oraz bajkowych  misiów. Uczniowie wykonali piękne prace  plastyczne, świetnie też  odpowiadali na pytanie w teście.  Jury  oceniło prace plastyczne i wyróżniło cztery z nich:                                                                                    Mai Piątak  2b,  Izabeli Stelmach 1c,   Filipa Wiśniewski 2a i Alicja Radczyc 2a.

W części literackiej konkursu nagrodzono  trzech uczniów: I miejsce zdobył  Oliwer Blumkowski 3c, II miejsce – Piotr Lis 3c,  III miejsce – Maja Pawłowska 3a.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy za zaangażowanie.

    Organizatorki: M. Moroz i M. Sommer-Gibowska