Pasowanie na czytelnika

Na przełomie października i listopada odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do odwiedzania biblioteki szkolnej, wypożyczania książek, wyrabianie prawidłowych nawyków czytelniczych, a przede wszystkim wprowadzenie w magiczny świat bajek, baśni, opowieści…
Uczniowie zapoznali się ze zbiorami biblioteki, regulaminem, zasadami udostępniania księgozbioru.
Dowiedzieli się, jak należy dbać o książki i jakie korzyści płyną z ich czytania. Pierwszoklasiści odgadywali bajkowe zagadki, tutaj okazali się świetnymi znawcami popularnych baśni i bajek. Słuchali i zapamiętywali prośby książki. Na zakończenie spotkania złożyli uroczyste przyrzeczenie i zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Po pasowaniu mogli wypożyczyć swoją pierwszą książkę z biblioteki. Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsza wypożyczona książka powinna być  na długo zapamiętana. W tym roku uczniowie podczas uroczystości pasowania, otrzymali wyjątkowy prezent. Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka- wielki człowiek”, przygotował dla uczniów klas pierwszych Wyprawki Czytelnicze. W skład wyprawek wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów ”Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Projekt ma na celu – rozbudzać w dzieciach miłość do czytania, zachęcić rodziców i opiekunów do wspólnego, rodzinnego czytania z dzieckiem i budowania w ten sposób trwałych więzi, przypominać o korzyściach wynikających z czytania dla rozwoju dziecka. Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Życzymy naszym uczniom i ich rodzicom wspaniałej zabawy z książką.
                                                                         Małgorzata Moroz