HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW

Ważny od 31 maja 2021

KLASA

GODZINY

I A

11:00 – 11:10

III A

11:10 – 11:20

III B

11:20 – 11:30

III C

11:30 – 11:40

IV A, IV B, IV C

11:40 – 11:50

II C

11:50 – 12:00

I C, II A

11:55 – 12:15

I B

12:15 – 12:30

II B

12:30 – 12:40

V A, VI A, VI B

12:40 – 12:55

VI C, VI D, VII A

12:55 – 13:10

VII B, VII C

13:20 – 13:30

VIII A, VIII B, VIII C

13:30 – 14:00