POZYTYWKA

Szanowni Państwo!                                                                                         Informujemy, że w Zielonej Górze powstało Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży „Pozytywka” dla dzieci zamieszkałych w Zielonej Górze i powiecie zielonogórskim. Wszystkie usługi, jakie oferujemy w Centrum są nieodpłatne.
Chcielibyśmy prosić, aby przekazali Państwo informację na temat nowego miejsca wsparcia rodzicom dzieci uczęszczających do Państwa placówki (np. podczas zebrania) oraz dzieciom i młodzieży, przez osobę wychowawcy, na godzinie wychowawczej. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom będziemy mogli zadbać o zdrowie psychiczne dzieci. 
W załączniku przesyłamy naszą ofertę.

https://drive.google.com/file/d/1_22M_KM36Jsv_fk3lN7XVZazuXWbG_Ce/view?usp=sharing