DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

Ponad   stu    honorowych dawców krwi, sympatyków                 i sponsorów zostało nagrodzonych podczas wojewódzkich uroczystości, związanych z Dniami Honorowego Krwiodawstwa, które odbyły się we wtorek, 14 września br. w Filharmonii Zielonogórskiej.  Miło nam donieść iż Odznakę Honorową PCK III Stopnia otrzymał Zespół Edukacyjny nr 2 w Zielonej Górze. Odebrała ją Pani Joanna Łyłyk.
Koordynatorem/opiekunem, który organizuje różne akcje PCK w naszej placówce jest pani Beata Stoncel. Liczymy na dalsze akcje.