WYBORY DO SU

01.10.2021 odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów.  Największą ilość głosów uzyskała Wiktoria Kwitowska z klasy 7B i tym samym została przewodniczącą Rady SU. Pierwszym zastępcą została Katarzyna Siemion z 7C , a drugim Karolina Myczkowska. Funkcję sekretarza pełnić będzie Iwona Wasilewska z klasy 5B                                   Członkowie komisji wraz z opiekunami