DZIĘKUJEMY!!!

10 grudnia zakończyliśmy akcję „Szkoła – Rodzinie”. Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz ludziom dobrej woli za wsparcie finansowe i okazaną bezinteresowna pomoc, które traktujemy jako wyraz dobroci i chęci  niesienia wsparcia potrzebującym. Dziękujemy za otwarte serca i życzliwość. Wszystkie zebrane dary trafią do potrzebującej rodziny.
                                                         Wolontariat i Świetlica Szkolna