POMOCNE DŁONIE!

Tydzień życzliwości i pomocne dłonie
Z okazji Tygodnia Życzliwości w SP17, uczniowie klas 4C, 5A i 5B rozprawili się ze stwierdzeniem „podać komuś pomocną dłoń”. W ramach zajęć ZRK wybraliśmy zwroty, od których drugiemu człowiekowi może się zrobić cieplej, lżej lub weselej na sercu. Uczniowie odrysowali kształty swoich dłoni, kolorowali je i umieścili na nich wybrany zwrot lub słowo. Kolorowe dłonie rozwiesiliśmy w szkole z okazji Tygodnia Życzliwości z nadzieją, że pomogą komuś przebrnąć przez cięższy dzień:)